22mar

Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassesystemer. Den nye kassasystemloven vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassesystem og undra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Alle kassesystemer som kjøpes, leies eller lånes i Norge etter 1.Januar 2017 må være godkjent etter loven og forskriften til kassasystemloven. Men hva betyr dette for deg?

  1. Du må sørge for at du har et oppdatert kassesystem som er i tråd med kravene i den nye kassasystemloven. Les mer om Kassasystemloven og det nye paragrafet i Bokføringsloven.
  1. Alle nye kassesystemer som kjøpes av den bokføringspliktige etter 1.Januar 2017 må oppfylle kravene i den nye loven. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket, denne skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen utgangen av 2018.
  1. Dersom du har behov for å oppgradere og/eller bytte ditt kassesystem bør du tenke over hvilke funksjoner du kanskje har savnet i ditt gamle system, nå har du muligheten til å gjøre hverdagen enklere for deg og dine ansatte.

Retail Solution sine betalingsløsninger tilfredsstiller kravene i den nye kassasystemloven, ring oss på 4000 3852 eller klikk her.