Børkes Blomster – blomster og gave artikler til enhver anledning!

En dag Monica Tørlen drev og flyttet på bruskasser i restauranten hun jobbet i kom det en dame inn og sa til Monica at hun ikke burde løfte så tungt. Monica svarte at det var ikke lenge til hun var ferdig med restaurantyrket, hun skulle nemlig starte på skole og utdanne seg til florist eller hudpleie. Damen svarte Monica at hun kunne kjøpe hennes blomsterbutikk ved Aker Sykehus, og i dag er Monica eier og Daglig Leder av Børkes Blomster.

Børkes Blomster kunne feire 10 år den 10.juli 2017. Butikken har et rikt utvalg vakre blomster og holder åpent hver dag hele året. Da det kan være utfordrende å overleve på blomster alene selger Monica også vaser, pynt, klær og lys i blomsterbutikken. Dette er gjerne varer man ikke finner i alle butikker da ønsket er å ha noe spesielt og unikt å tilby kundene, det er også et fint mersalg til blomster salget. Børkes blomster har også et samarbeid med Euroflorist hvor man kan bestille blomster og oppsatser på nett som kan hentes ut i butikken ved avtalt levering.

«Jeg fikk anbefalt RSPOS kassesystem fordi det var et enkelt program å ta i bruk. Det virker oversiktlig og rapportene gir god oversikt over regnskap og salg.» Monica Tørlen, Daglig leder og innehaver av Børkes Blomster AS.

Da den nye kassasystemloven trådte i kraft 1.januar 2017 så Monica seg nødt til å fornye sitt eksisterende kassessytem. Hun har tre faste ansatte og to ekstrahjelper og det var derfor viktig at det nye systemet skulle være enkelt å ta i bruk for alle ansatte. Monica ble anbefalt Retail Solution av en av våre eksiterende kunder som benytter RSPOS kassesystem i dag. De kunne fortelle at systemet er veldig enkelt å bruke, oversiktlig og man fikk kontroll på regnskapstallene med de gode rapporterings modulene i RSPOS. En annen ting hun trakk frem som veldig positivt er at man se omsetningstall i realtid på mobilen.

Børkes blomster har nå fått installert en komplett kasseløsning fra Retail Solution. Det vil si en touchskjerm med RSPOS kassesystem, kasseskuff og printer. Blomsterbutikken hadde en Nets terminal fra før som Retail Solution nå har koblet sammen med RSPOS kassesystemet. Dette gjør at alle korttransaksjoner blir sendt automatisk fra kassen og inn i bankterminalen.

Fakturamodul på kassen.

Børkes blomster har en del kunder som handler på faktura. Ved å legge inn sine fakturakunder i tjenesten Backoffice vil man kunne hente opp kunden direkte på kassen. Dette letter administrasjonsarbeid da fakturaen vil være ferdig utfylt med all kundeinformasjon samt hele salget. Man vil da også kunne sende faktura direkte fra kassen som genererer KID direkte inn i epost til kunden. I Backoffice vil de også ha full oversikt over alle kjøpene til kunden via ordrehistorikken.

I tillegg benytter Monica seg av RSPOS API kobling til regnskap som automatisk sender salgsfiler og fakturafiler til regnskapssystemet en gang i måneden.

Børkes Blomster stod klar i 1960 i lokalet like utenfor inngangen til Aker Sykehus i Oslo. Lokalene var den gang delt i to hvor den ene delen bestod av blomsterbutikken mens den andre delen var vaktbod for vaktene som passet på inn og utslipp til sykehuset. Etter noen tiår ble vaktboden omgjort til garderobe for vaktene. Monica har hele tiden hatt ett ønske om å overta lokalet vaktene disponerte. Etter mange søknader fikk hun endelig innvilget ønsket sitt. Veggen mellom blomsterbutikken og garderobene ble revet, og i mai 2014 åpnet hun Blomstercafeen. Hun har nå en stor butikk hvor halve delen er en blomsterbutikk mens den andre halvdelen er en cafe.