Fremtidens kassesystem

Retail Solution AS har i dag et av markedets mest fremtidsrettede kassesystemer. I Norge vil det fra og med 1.1.17 tre i kraft ny lov om kassesystemer. RSPOS ivaretar samtlige krav i sitt kassesystem – slik at du som kunde skal kunne ha fokus på din bedrift og at lov og regelverk er ivaretatt.

Hardware

 • Lite hardware krevende programvare
 • Robust hardwareløsning
 • Tilgjengelig 24 timers utbytteavtale, NBD
 • Leverandør i Norge med kort leveringstid
 • Integrert eller frittstående bankterminal

Kassesystem

 • Driftssikker og stabilt – full funksjon offline
 • Enkelt og intuitivt brukerbilde
 • Støtte for flere språk
 • Innlogging med kode eller kort*
 • Kundedatabase
 • Muligheter for kundefakturering
 • Personalregistrering
 • Enkel og oversiktlig z-rapport for dag, og bruker
 • Brukertilpasset på roller i din bedrift
 • Modulbasert – enkelt å ta bort / velge til funksjoner
 • Lagerstyring
 • Designe egne knapper med navn og farge
 • Hurtigknapper designet for butikker, barer og restaurant
 • Elektroniske gavekort
 • Lagerstyring
 • Realtime oversikt over omsetning og utvikling på din mobiltelefon
Backoffice

 • Enkelt brukergrensesnitt
 • Fleksibel løsning
 • Rask oversikt over nøkkeltall
 • Tilgang på nøkkeltall der du er
 • Oversikt over timessalg
 • Tilgang til omsetning per varegruppe og betalingsmåte
 • Tilgang til kundedatabase
 • Kundedatabase med muligheter for opprette lojalitetskunder, VIP-kunder, fakturakunder
 • Svært enkelt å oppdatere salgsartikler med pris og varegrupper
 • Opprettelse av brukere på kasse og backoffice
 • Tilgang på nøkkeltall gjennom mobile enheter for nøkkelpersonell i bedriften
 • Modulbasert
 • API – Integrasjon mot de fleste leverandører/samarbeidspartnere
 • Komplett kontoplan for eksport til regnskap
 • Integrasjon mot de fleste regnskaps leverandører
 • Artikkelsalgsrapport
 • Timesalgsrapport
 • Enkelt å få estimert timesforbruk*
Komme i gang

 • Kostnadseffektiv installering
 • «Gjør det selv» installering eller få systemet satt opp av tekniske personale gjennom forhandler
 • Opplæring på stedet eller gjennom TeamViewer
 • Opplæring avtales ved kontraktinngåelse
 • Enkle manualer
 • Tilgang til opplæringsvideo for nøkkelpersoner i din bedrift
 • Enkel support løsning gjennom web

RSPOS er laget basert på kravene som er fremsatt i Kassasystemloven og tilhørende forskrifter. Leverandøren bekrefter at løsningen er i henhold til overnevnte krav og forskrifter.

Overordnet diagram over løsningen

All forretningslogikk, data, konfigurasjon og kontroll av RSPOS ligger i Backoffice. Alle terminaler henter ned sin konfigurasjon over sikker internett-trafikk (https/SSL) sammen med artikler, priser og annen informasjon.

All bruk på terminalene er implementert som asynkrone metoder slik at periodisk utfall av internett-forbindelse ikke påvirker brukeropplevelse eller salg på kassepunktet. Unntak er selvfølgelig gjennomføring av betalingstransaksjoner som uten internettforbindelse vil må gjennomføres som «Reserveløsning».

En sentral komponent i tilbudt løsning er «Backoffice». Backoffice er webløsningen som benyttes for all administrasjon, konfigurasjon og styring av alle kassepunkt og betalingsløsninger. Backoffice driftes i skyen hos Oracle.

I Backoffice defineres en kunde som igjen kan ha flere Forretningsenheter, lokasjoner og installasjonssteder. Produkter og priser kan etableres for hver kunde, hvert produkt har egne sett priser, rabattstrukturer, merverdigavgiftkoder og provisjonssatser.

Backoffice er implementert som en responsiv web-applikasjon som lar seg enkelt anvende på alle typer brukerflater som PC, tablet og mobiltelefon.

Rapportering

Backoffice-løsningen har mulighet for å levere rapporter og datauttrekk på flere ulike måter.

Manuelle rapporter i Backoffice-webgrensesnitt

 • Rapporter for vanlig salg (dags, uke, månedsrapporter, z-rapporter, enkle grafer og historiske oversikter) er tilgjengelig i web-grensesnittet i Backoffice. Rapportene lages basert på valg fra bruker og kan enkelt eksporteres til PDF eller Excel/Word etter ønske.
 • Flere rapporter kan utvikles basert på nærmere avtale med Leverandør

Datauttrekk via REST webservices

 • Backoffice-løsningen benytter RESTful tjenester som API lag. Det er tilgjengelig flere grensesnitt for uthenting av data. Autentisering og sikkerhet ivaretas igjennom industristandard protokoller (SSL) og OAuth2 autentisering.
 • Leverandøren vil sammen med kunden avdekke behov for datauttrekk via RESTful tjenester og implementere basert på nærmere avtale.

Automatisk overføring av data i filer eller lignende

 • Løsningen støtter oppsett og utsende av filer og rapporter basert på intervaller nærmere bestemt sammen med WGH.
 • Filformater: Excel, PDF, tekstfiler (CSV, XML, JSON)
 • FTP og RESTful er foretrukket protokoll for overføring

Oppsett av automatisk utsende av rapporter/filer på e-post

 • Backoffice vil i løpet av januar 2017 få implementert støtte for at sluttbrukere av Backoffice selv kan definere automatisk utsendelse av rapporter med egendefinerte parametere til e-postadresse på gitte intervaller