Alle henvendelser fra våre kunder meldes inn enten via e-post eller på telefon. Vår support har ordinære åpningstider på hverdager mellom 08.00-17.00. Utover ordinære åpningstider har vi vakttelefon som er tilgjengelig mellom 17.00-08.00 alle dager når det er kritisk drift eller driftsstopp hos kunde.

Alle henvendelser logges med eget saksnummer og basert på type henvendelse så vil SLA avtale regulere svartid og avtalt rettetid. Alle saker blir da fulgt opp og dere kan til enhver tid sjekke åpne saker, lukkede saker, SLA krav til oppetid med mer inne på deres Backoffice løsning levert av Retail Solution.

Uansett henvendelse om det er relatert til Software, printer, bankterminal eller kasse så meldes alt inn til Retail Solution som er SPOC (Single Point Of Contact) hos kunde. Retail Solution er ansvarlig for å opprettholde avtalte krav med underleverandører.

Her kan du laste ned den primære informasjonen om alle våre systemer.